اجرای تور عکاسی

گروه هنری عکاسان آدینه از تیرماه 1391 با عنوان کانون عکس آدینه فعالیتهای اجرای تورهای عکاسی را در نقاط مختلف ایران و مکانهای زیبا برای عکاسی فراهم آورده و تا کنون تورهای مختلف عکاسی را در اقسا نقاط ایران و با مجوزهای مختلف از سازمان های مختلف برگزار کرده است .

ایجاد یک ساختار سازمانی برای این موسسه و تشکیل کارگاه های آموزشی تورهای عکاسی و کلاسهای آموزشی از دیگر فعالیت های این تیم در سالهای گذشته است .