قیمتهای فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ و طراحی عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم آدینه اصفهان – سال 1396

لیست قیمت منو های پیشنهادی FULL HD و 5D DSLR و 4K فیلمبرداری و عکاسی مجالس عروسی ، در اصفهان همراه با قیمت عکس و فیلم اسپرت و کلیپ اسپرت در اصفهان

طرح برنزی

تومان1,500,000

 • دوربین NX 3
 • فیلمبرداری Full HD تک دوربینه
 • 1 نفر فیلمبردار
 • -
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • -
 • -
 • خروجی میکس DVD
 • کلاس میکس برنزی
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • شاسی سر مجلسی 60 * 50
 • 10 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 21 * 16
 • 10 عدد عکس بارتوش 13 * 18
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • -
 • 2 عدد سورس فایل عکس
 • 2 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح نقره ای 1

تومان1,600,000

 • دوربین NX 3
 • فیلمبرداری Full HD دو دوربینه
 • 2 نفر فیلمبردار
 • -
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • -
 • -
 • خروجی میکس DVD
 • کلاس میکس نقره ای طرح 1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • شاسی سر مجلسی 70 * 60
 • 15 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 30 * 20
 • 5عدد عکس 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • -
 • 3 عدد سورس فایل عکس
 • 3عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح نقره ای 2

تومان2,600,000

 • دوربین NX 5
 • فیلمبرداری Full HD دو دوربینه
 • 2 نفر فیلمبردار
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • فیلمبرداری باغ روز مراسم
 • -
 • خروجی میکس DVD
 • کلاس نقره ای طرح 2
 • -
 • آلبوم ایتالیایی 60 * 30 بیست صفحه
 • -
 • -
 • -
 • شاسی سر مجلسی 80 * 60
 • 15 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 30 * 20
 • 10 عدد عکس باطراحی 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 4 عدد سورس فایل عکس
 • 5 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD مشتری

طرح طلایی 1

تومان3,000,000

 • دوربین NX 5
 • فیلمبرداری Full HD دودوربینه
 • 2 نفر فیلمبردار
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • عکاسی داخل مراسم
 • عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )
 • خروجی میکس DVD
 • کلاس میکس طلایی 1
 • -
 • آلبوم ایتالیایی 60 * 40 بیست صفخه
 • -
 • -
 • -
 • شاسی سر مجلسی 90 * 60
 • 20 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 30 * 24
 • 12 عدد عکس 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 5 عدد سورس فایل عکس
 • 6 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح طلایی 2

تومان3,400,000

 • دوربین 4K
 • فیلمبرداری Full HD دو دوربینه
 • 2 نفر فیلمبردار
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • عکاسی داخل مراسم
 • عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )
 • خروجی میکس DVD
 • کلاس میکس طلایی2
 • تصویربرداری با دوربین اضافه اکتیوداخل باغ
 • آلبوم دیجیتال 60 * 45 بیست صفحه
 • -
 • -
 • -
 • شاسی سر مجلسی 70 * 100
 • 20 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 40 * 30
 • 15 عدد عکس 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 6 عدد سورس فایل عکس
 • 8 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح کریستال 1

تومان3,900,000

 • دوربین 4K یا DSLR به دلخواه مشتری
 • فیلمبرداری 4K سه دوربینه
 • 3 نفر فیلمبردار
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • عکاسی داخل مراسم
 • عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )
 • خروجی میکس BULUREY
 • کلاس میکس کریستال 1
 • تصویربرداری با دوربین اضافه OSMO
 • آلبوم ایتالیایی 80 * 40 بیست صفحه
 • -
 • کلیپ روز مراسم همراه با پخش در مراسم
 • -
 • شاسی سر مجلسی 70 * 100
 • 20 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 40* 30
 • 15 عدد عکس 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 6 عدد سورس فایل عکس
 • 8 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح کریستال 2

تومان5,900,000

 • دوربین 4K یا DSLR به دلخواه مشتری
 • فیلمبرداری 4K پنج دوربینه
 • 5 نفر فیلمبردار به همراه اپراتور کرین و هلی کم
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • عکاسی داخل مراسم به همراه آتلیه سیار
 • عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )
 • خروجی میکس BULUREY
 • کلاس میکس کریستال 2
 • تصویربرداری با کرین در مجلس
 • آلبوم ایتالیایی 80 * 40 بیست صفحه
 • تصویربرداری هلی شات در باغ و مجلس
 • کلیپ روز مراسم و کلیپ اسپرت
 • -
 • شاسی سر مجلسی 70 * 100
 • 25 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • دوربین اکتیو بازاویه دید 180 درجه -
 • -
 • -
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 40 * 30
 • 15 عدد عکس 25 * 20
 • -
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 6 عدد سورس فایل عکس
 • 8عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

طرح الماس

تومان6,900,000

 • دوربین 4K یاDSLR به دلخواه مشتری
 • فیلمبرداری 4K پنج دوربینه
 • 5 نفر فیلمبردار به همراه اپراتور کرین و هلی کم
 • عکاسی باغ
 • عکاسی آتلیه روز مراسم
 • عکاسی داخل مراسم به همراه آتلیه سیار
 • عکاسی اسپورت آتلیه ( هدیه )
 • خروجی میکس BLUREY
 • کلاس میکس الماس
 • تصویربرداری با کرین درمجلس
 • آلبوم ایتالیایی 80 * 40 سی صفحه
 • تصویربرداری هلی شات در باغ و مجلس
 • کلیپ روز مراسم و کلیپ اسپرت
 • کلیپ کویر و باشگاه اسب سواری
 • شاسی سر مجلسی 70 * 100
 • 30 لیت سر مجلسی 10 * 15
 • دوربین اکتیو بازاویه دید 180 درجه
 • عکاسی عمارت
 • فیلمبرداری عمارت
 • 2 عدد عکس هدیه خانواده ها 40 * 30
 • 15 عدد عکس 25 * 20
 • تهیه کلیپ خارج از کشور ( فرمالیته )
 • چاپ عکس روی DVD میکس
 • آلبوم دیجیتال سمپل 10 * 20
 • 10 عدد سورس فایل عکس
 • 8 عدد عکس کیف پول 9 * 6
 • فیلم مادر اصلی روی HDD

توضیحات تکمیلی :

گزینه های منو ها قابل حذف نمیباشد و تنها میتوانید برخی از گزینه ها را ارتقا و یا اضافه نمائیید. ورودی کلیه اماکن متفرقه جهت فیلم و عکس به عهده خود عروس و داماد میباشد.

کلاس میکس به معنای این میباشد که در تدوین یک دوربین با دو دوربین یا تدوین HD با Full HD و یا داشتن کرین یا وسایل حرکتی سینمایی دیگر یا گرفتن خروجی BlueRay زمان بیشتر یا کمتری صرف شده و هزینه بیشتر ی در پکیجها در نظر گرفته شده .

توجه : کلیه پکیجها برای مشتریان سایت آتلیه آدینه با 30 درصد تخفیف محاسبه گردیده واین هزینه ها در خارج از این زمان و خارج از این سایت 30در صد بیشتر میباشد پس برای رزو و هماهنگی این فرصت ویژه و طلایی را از دست ندهید.

لیست قیمت چاپ عکس و طراحی عکس موسسه فیلم و عکس آدینه

سایز عکسها قیمت چاپ به همراه طراحی ( تومان ) قیمت تخته شاسی ( تومان)
13x18 20,000 4,000
16X21 25,000 4,500
20x25 30,000 5,000
20X30 40,000 6,000
24x30 42,000 7,000
30X30 50,000 8,000
30x40 60,000 12,000
30X45 65,000 17,000
35X50 70,000 20,000
30X60 73,000 23,000
30x70 75,000 25,000
30X80 85,000 30,000
40X40 70,000 22,000
50X60 110,000 30,000
50x70 130,000 33,000
60X90 170,000 35,000
100X70 190,000 40,000

توجه : کلیه قیمتهای چاپ وطراحی در این آتلیه برای مشتریان سایت آتلیه آدینه با درصد تخفیف مناسبی محاسبه میگردد . پس لطفا تماس بگیرید و این فرصت را از دست ندهید. تا از تخفیف و اشانتیونهای زیاد ما بهره مند گردید.

( هدف ما قیمت نیست رضایتمندی مشتری از کیفیت وقیمت ماست )