آموزش تصویربرداری

یک تصویربردار و یا یک عکاس حرفه ای میبایست سه شرط کلی را برای داشتن یه تصویر و یا یک عکس خوب داشته باشد :

  • کلیدها و منوهای دوربین عکاسی و تصویر برداری را بشناسد و بتواند بر روی آنها تسلط کافی داشته باشد . مثلا بتواند با تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر تنظیمات نوری دوربین خود را کنترل کند و حتی بتواند در کمترین نور عکس یا تصویر خود را به بهترین وجه ممکن به ثبت برساند و یا رنگ عکس و یا تصویر را به سلیقه دلخواه در بیاورد .
  • شرط دوم یک عکاس ویا تصویر بردار حرفه ای بدون استفاده از قوانین کادربندی و رعایت کردن اصول آن است شما اگر در زمینه های کادربندی خلاق باشید میتوانید تمام تصاویر خود را مانند یک عکس و یا یک تابلوی نقاشی ثبت و ضبط کنید و بدانید که که کادر یک تصویربردار تنها چیزی است که به چشم ظاهری از او به یادگار میماند . کادربندی در اصل به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه / در یک عکس یا تابلوی نقاشی گفته میشود .

ویژگی های یک کادر خوب :

  • در هنگام عکاسی زاویه دید سوژه در کادر باید باز باشد .بطوریکه اگر سوژه در سمت راست قرار داشته باشد سمت چپ کادر یعنی جلوی دید سوژ ه باز باشد
  • قوانین چهار نقطه طلائی در کادر رعایت گردد یعنی تمام چیزهای مهم در عکس یا تصویر ما روی این نقاط قرار گیرد .
  • قانون 3/1 در کادر بندی لزوما رعایت گردد . یعنی اگر یک سوژه تک در یک فضای باز داشتیم حتما به جای مرکز کادر آن را در 3/1 سمت چپ یا راست کادر خود قرار دهیم .
  • شرط سوم خصوصیات اخلاقی تصویربردار و عکاس می باشد که بتواند در هر شرایطی خود را با محیط اطراف وفق دهد چرا که این کار بیش از هر چیز نیاز مبرم به یک روابط عمومی خوب و اخلاق و ویژگی های خاص این رشته می باشد . سازگاری با مشتری مهمترین اصل این کار می باشد .
  • توازن در کادر رعایت گردد یعنی اگر یک طرف کادر روی یک ستون قرار بگیرد طرف دیگر را نیز روی ستون دیگر قرار دهیم و یا بعبارت دیگر دو طرف کادر توازن داشته باشد . البته مشود کادر بندی بگونه ای باشد که فقط نقطه ستون کادر در وسط قرار گیرد در این حال نیاز نیست که دو ستون کادر پر باشد.